Voor opdrachten die zich afspelen op het Macro- en Meso niveau ben ik in te huren als adviseur.

Op Macro niveau heb ik voor VWS/KNMP het herregistratiesysteem van de openbaar apothekers mogen evalueren en een adviesrapport geschreven voor een motiverend systeem. (zie tabblad opdrachtgevers)

Het adviesrapport is op te vragen bij de KNMP.

Op Meso niveau heb ik voor een onderwijsinstelling in oprichting, de WOLK-academie, de aanpak en strategie tijdens de oprichting begeleid. (zie tabblad opdrachtgevers)

Ook help ik apotheekorganisaties, apothekers met hun teams, om wat er onder water speelt boven tafel te krijgen en het bespreekbaar te maken. Hierdoor creëert het team een aanspreekcultuur, waarbij veiligheid bovenop staat. Met als gevolg een effectieve samenwerking en patiëntenzorg.

Mijn aanpak

Samen met de opdrachtgever bepaal ik aan de hand van een intaketraject wat de uiteindelijke onderzoeks- of adviesvraag is.

Mijn plan van aanpak bestaat uit het helder krijgen van de context en de (interne en externe) stakeholders. Na die inventarisatie stem ik samen met de klant af welke mogelijkheden er zijn om het beoogde resultaat te bereiken. Desgewenst doe ik voorstellen voor een effectieve implementatie.

Loop je als brancheorganisatie, onderwijsinstelling of zorgorganisatie tegen knelpunten aan die te maken hebben met motivatie van zorgprofessionals en lukt het je niet om een omgeving te creëren die faciliterend werkt aan hun autonomie en intrinsieke motivatie?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend intakegesprek.