VWS/KNMP: Het ontwikkelen en vormgeven van het opleidingstraject Coaches voor Farmacie

In deze opleiding worden apothekers in een leertraject van 10 bijeenkomsten gedurende een jaar getraind om intervisiegroepen te begeleiden.

Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen als: persoonlijkheidsvoorkeuren, groepsdynamica, transactionele analyse, overdracht en tegenoverdracht aan bod.

Inmiddels is gestart met de derde leergang.

Review:

KNMP-vervolgopleiding: Het ontwikkelen van reflectief onderwijs voor de openbaar apothekers in opleiding

Voor deze opdracht is een pilot georganiseerd met drie groepen openbaar apothekers in opleiding tot specialist. In 6 dagdelen zijn het leren leren, de reflectiecirkel van Korthagen, de persoonlijkheidsvoorkeuren, communicatie, samenwerken en leiderschap aan bod gekomen. Als werkvorm is intervisie gekozen om het reflectief vermogen van de opleidelingen te stimuleren.

Deze pilot is naar tevredenheid van de openbaar apothekers in opleiding afgerond en wordt hoogstwaarschijnlijk gecontinueerd.

Review:

“Pilot intervisie van toegevoegde waarde voor de opleiding Openbaar apotheker specialist! De afgelopen maanden heb ik aan de pilot mee mogen doen. Goed om de intervisie al vroeg in de vervolgopleiding te kunnen volgen. Een eyeopener! Bedankt Sharon Schouten en collega.”

-Abdessamad El Mousati-

Beroepsorganisatie KNMP: Evaluatie van het herregistratiesysteem voor Openbaar Apothekers.

Om de ‘nieuwe’ eisen, ingevoerd in 2015, te evalueren is een evaluatie gedaan van het herregistratiesysteem voor Openbaar Apothekers mbt deskundigheidsbevordering. Voor deze evaluatie zijn data op 4 verschillende manieren verzameld: 1) in een (inter)nationale benchmark, 2) door middel van een survey onder openbaar apothekers, 3) met behulp van data analyse in PE online en tot slot 4) door focusgroepenonderzoek.

Uit dit deze onderzoeken is een hexagonaal model gecreëerd, waarin de basis principes voor een motiverend en duurzaam herregistratiesysteem zijn beschreven.

Review  opdrachtgever:

“Sharon is enthousiast en bevlogen en zeer kundig als het gaat om scholing en persoonlijke ontwikkeling van zorgverleners. Bovendien is ze prettig om mee te werken en zijn deadlines ook daadwerkelijk deadlines!”

-Marnix Westein, KNMP-

StiPCO-Workshops persoonlijkontwikkelplan (POP) met 360 graden feedback als input