VWS/KNMP*: Het ontwikkelen en vormgeven van het opleidingstraject Coaches voor Farmacie nu Coaching voor Zorgprofessionals

In deze opleiding worden apothekers in een leertraject van 10 bijeenkomsten gedurende een jaar getraind om intervisiegroepen en andere groepen in de zorg (zoals besturen, FTO’s en teams) te begeleiden.

Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen als: persoonlijkheidsvoorkeuren, groepsdynamica, transactionele analyse, overdracht en tegenoverdracht aan bod.

Inmiddels is gestart met de vijfde leergang. Zie meer informatie onder training

KNMP*-vervolgopleiding: Het ontwikkelen van reflectief onderwijs voor de openbaar apothekers in opleiding

Voor deze opdracht is een pilot georganiseerd met drie groepen openbaar apothekers in opleiding tot specialist. In 6 dagdelen zijn het leren leren, de reflectiecirkel van Korthagen, de persoonlijkheidsvoorkeuren, communicatie, samenwerken en leiderschap aan bod gekomen. Als werkvorm is intervisie gekozen om het reflectief vermogen van de opleidelingen te stimuleren.

Deze pilot is naar tevredenheid van de openbaar apothekers in opleiding afgerond en wordt hoogstwaarschijnlijk gecontinueerd.

KNMP* Wetenschappelijke Sectie Openbare Farmacie (WSO): Evaluatie van het herregistratiesysteem voor Openbaar Apothekers

Om de ‘nieuwe’ eisen, ingevoerd in 2015, te evalueren is een evaluatie gedaan van het herregistratiesysteem voor Openbaar Apothekers mbt deskundigheidsbevordering. Voor deze evaluatie zijn data op 4 verschillende manieren verzameld: 1) in een (inter)nationale benchmark, 2) door middel van een survey onder openbaar apothekers, 3) met behulp van data analyse in PE online en tot slot 4) door focusgroepenonderzoek.

Uit dit deze onderzoeken is een hexagonaal model gecreëerd, waarin de basis principes voor een motiverend en duurzaam herregistratiesysteem zijn beschreven.

KNMP* StiPCO: Ontwikkelen en begeleiden van apotheekteam trainingen: Werken aan een Topteam!

Met MD&D concepts heb ik gebruik mogen maken om door het hele land meer dan 50 apotheekteams te mogen trainen. Deze training bestaat uit 3 onderdelen:

1) Wie ben ik? (inzicht in persoonlijke drijfveren)

2) Wie zijn wij? (werken aan communicatie en samenwerking)

3) Oei, ik groei! (hoe bestendig ik mijn persoonlijke groei en die van het team in een plan)

Referenties apotheekteamtrainingen zijn op te vragen.